Ατμόσφαιρα

Ατμόσφαιρα: όπου διατίθενται παραδοτέα ερευνών ποιότητας ατμόσφαιρας στο πλαίσιο διερεύνησης συγκεκριμένων θεμάτων ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε περιοχές της Αττικής. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις παρακολούθησης ποιότητας ατμόσφαιρας: λόγω παρουσίας έντονων οσμών στις περιοχές Δραπετσώνας, Κερατσινίου και Ελευσίνας (2019), μετά από πυρκαγιά σε δραστηριότητα στη Μεταμόρφωση (15/8/2020) ή  στην περιοχή με έμφαση στην περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δραπετσώνα, Κερατσίνι και Ελευσίνα

Πειραιάς

Scroll to Top