Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου: Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Περιστερίου

Στο Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Αττικής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»,  έχει ενταχθεί η πρώτη πιλοτική εφαρμογή και αφορά στην αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου.

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της προσαρμογής του αστικού και δομημένου περιβάλλοντος στις καταστρεπτικές συνέπειες των πλημμυρών, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών στο μέλλον. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η ανθεκτικότητα περιοχών με αυξημένη επικινδυνότητα εκδήλωσης πλημμύρας και θα μετριαστούν τα δυσμενή αποτελέσματα δυνητικών πλημμυρικών φαινομένων.

Πρόκειται για ήπιες παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώνουν την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και βελτιώνουν σημαντικά την ανθεκτικότητά της σε περίοδο κλιματικής απορρύθμισης, χωρίς να παραβλέπουν την αρχική οχύρωση της περιοχής από τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ήδη εκτελεστεί.

Οι ήπιες, ‘‘έξυπνες’’ και χωρικά εφικτές παρεμβάσεις αυτές έχουν παράλληλα τα πλεονεκτήματα του μικρού γενικά κόστους υλοποίησης αλλά και της δυνατότητας απαλλαγής τους από περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τέτοιας μορφής παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλλουν στην αποτροπή καταστρεπτικών συνεπειών, απομειώνοντας έστω και προσωρινά, την ορμή του πλημμυρικού κύματος και να συμβάλουν στην προστασία ευαίσθητων υποδομών (σχολεία, γηροκομεία, κλπ) του Δήμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις αρχές το μήνα, υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής η έρευνα για την πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Περιστερίου.

Scroll to Top